TV& VIDEO

cây cà phê

Tây Nguyên tái canh thêm gần 19.000 ha cây cà phê

Tây Nguyên tái canh thêm gần 19.000 ha cây cà phê

VTV.vn - Mùa mưa năm nay, các tỉnh Tây Nguyên có kế hoạch trồng tái canh và ghép cải tạo mới thêm gần 19.000 ha cà phê đã già cỗi, năng suất kém.