TV& VIDEO

cây cầu

Hà Nội sẽ xây thêm 14 cây cầu qua sông Hồng và sông Đuống

Hà Nội sẽ xây thêm 14 cây cầu qua sông Hồng và sông Đuống

VTV.vn - Đây là thông tin về các dự án cầu qua sông Hồng và sông Đuống từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.