TV& VIDEO

cấy chip

Cấy chip vào cơ thể để quản lý nhân viên

Cấy chip vào cơ thể để quản lý nhân viên

VTV.vn - Một công ty công nghệ tại bang Wisconsin (Mỹ) là nơi làm việc đầu tiên đưa vào thử nghiệm trên diện rộng công nghệ cấy chip vào cơ thể nhân viên.