cấy chip

Cấy chip vào cơ thể - Công nghệ của tương lai giúp kiểm soát cuộc sống

Cấy chip vào cơ thể - Công nghệ của tương lai giúp kiểm soát cuộc sống

VTV.vn - Các nhà khoa học dự đoán, cấy chip vào cơ thể có thể sẽ là bước đột phá giúp chúng ta đơn giản hoá mọi khía cạnh của cuộc sống trong tương lai.