TV& VIDEO

Chất gây ung thư

Thirdhand smoking cũng gây nguy hại đến sức khỏe

Thirdhand smoking cũng gây nguy hại đến sức khỏe

VTV.vn - Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, thirdhand smoking cũng sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe của con người. Đây là một loại hút thuốc lá thụ động.