TV& VIDEO

chất lượng đào tạo

Thủ tướng giao nhiệm vụ mới cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thủ tướng giao nhiệm vụ mới cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

VTV.vn-Thủ tướng đã giao cho Bộ LĐ, TB&XH hai chuyên đề mới để đất nước sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và thực hiện các Hiệp định thương mại tự do trong thời gian tới.