TV& VIDEO

chất lượng không khí

TP.HCM cần tăng cường theo dõi chất lượng không khí

TP.HCM cần tăng cường theo dõi chất lượng không khí

VTV.vn - Để hạn chế tình trạng ô nhiễm, TP.HCM cần thường xuyên tăng cường việc theo dõi chất lượng không khí thông qua các máy đo và hạn chế phương tiện giao thông cá nhân.