TV& VIDEO

chế độ đãi ngộ

Tổng thống Argentina kêu gọi sự ủng hộ đối với kế hoạch cải cách

Tổng thống Argentina kêu gọi sự ủng hộ đối với kế hoạch cải cách

VTV.vn - Tổng thống Argentina kêu gọi các doanh nghiệp ủng hộ kế hoạch cải cách kinh tế - xã hội mà chính phủ đang xúc tiến.