TV& VIDEO

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tăng cao

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tăng cao

VTV.vn - Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam 'ANZ-Roy Morgan' tháng 10 tăng 5,8 điểm, đạt 141,1 điểm; cao hơn mức trung bình dài hạn là 135,9 điểm.