TV& VIDEO

chia sẻ quyền lực

Quốc hội Liban lần thứ 33 thất bại trong nỗ lực bầu Tổng thống mới

Quốc hội Liban lần thứ 33 thất bại trong nỗ lực bầu Tổng thống mới

VTV.vn - Ngày 16/12, Quốc hội Liban tiếp tục thất bại trong nỗ lực bầu Tổng thống mới do các phe phái chính trị tại quốc gia này vẫn chưa thống nhất về ứng cử viên cho vị trí này.