TV& VIDEO

chiến đấu

Quốc hội thảo luận Dự án luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi

Quốc hội thảo luận Dự án luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi

Sáng nay (14/8), thảo luận về luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi, nhiều thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đã đồng ý với dự thảo Luật khi thu hẹp diện đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ.