TV& VIDEO

chiến dịch tuyên truyền

Hiểm họa từ việc thao túng thông tin trên mạng xã hội

Hiểm họa từ việc thao túng thông tin trên mạng xã hội

VTV.vn - Vừa qua, Facebook đã tuyên bố mạnh tay ngăn chặn tình trạng bị lợi dụng để phát tán thông tin nhằm thao túng dư luận.