TV& VIDEO

chiến lược đầu tư

Softbank lập quỹ đầu tư mới nhằm vào công nghệ Mỹ

Softbank lập quỹ đầu tư mới nhằm vào công nghệ Mỹ

VTV.vn - Tập đoàn Softbank lên kế hoạch tài trợ cho thung lũng Silicon 93 tỷ USD qua một quỹ mới.