TV& VIDEO

Chiến sĩ Gạc Ma

Người Việt tại Ukraine ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma

Người Việt tại Ukraine ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma

VTV.vn - 200 triệu đồng là số tiền mà bà con kiều bào tại Ukraine quyên góp được để ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.