chính sách tín dụng

Ban hành tiêu chí doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

Ban hành tiêu chí doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Việt Nam.