TV& VIDEO

chính sách tín dụng

Tiếp tục ưu tiên tín dụng chính sách xã hội

Tiếp tục ưu tiên tín dụng chính sách xã hội

VTV.vn - Chiều 16/10, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội.