TV& VIDEO

chính sách tín dụng

Hầu hết ngư dân đã nhận tiền bồi thường sự cố môi trường biển

Hầu hết ngư dân đã nhận tiền bồi thường sự cố môi trường biển

VTV.vn - Đến thời điểm này, gần như 100% người dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển đã nhận được tiền chi trả bồi thường.