chính sách tín dụng

Tín dụng chính sách hỗ trợ người dân sau sự cố môi trường biển

Tín dụng chính sách hỗ trợ người dân sau sự cố môi trường biển

VTV.vn - Sau sự cố môi trường biển, bên cạnh công tác bồi thường thiệt hại, các chính sách tín dụng cũng là một giải pháp giúp người dân có được nguồn vốn lãi suất thấp.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive