TV& VIDEO

chờ tiền chính sách

Hà Nam: Người có công bất đắc dĩ trở thành… con nợ

Hà Nam: Người có công bất đắc dĩ trở thành… con nợ

VTV.vn - Nhà chính sách đã xây xong nhưng vẫn chưa được nhận tiền chính sách, nhiều người có công với Cách mạng bất đắc dĩ trở thành con nợ ngân hàng và người thân.