TV& VIDEO

chơi điện tử

Trò chơi điện tử có thể bị đưa vào danh sách gây nghiện

Trò chơi điện tử có thể bị đưa vào danh sách gây nghiện

VTV.vn - Đây là dự thảo của tổ chức y tế thế giới WHO, trong đó đánh giá trò chơi điện tử có thể gây ra chứng “rối loạn trò chơi.”