chôn lấp chất thải

Nhiều công nghệ xử lý rác thải hiện đại tại Bình Dương

Nhiều công nghệ xử lý rác thải hiện đại tại Bình Dương

VTV.vn - Tại tỉnh Bình Dương, nhiều công nghệ xử lý rác thải hiện đại đã lần đầu tiên xuất hiện.