TV& VIDEO

chống chuyển giá

Truy thu hơn 575 tỷ đồng từ chống chuyển giá

Truy thu hơn 575 tỷ đồng từ chống chuyển giá

VTV.vn - Hơn 575 tỷ đồng là số tiền mà Bộ Tài chính đã truy thu, truy hoàn và xử phạt các doanh nghiệp có hành vi chuyển giá trong 9 tháng đầu năm.