TV& VIDEO

chống chuyển giá

Khống chế chi phí lãi vay chống chuyển giá

Khống chế chi phí lãi vay chống chuyển giá

VTV.vn - Để khắc phục tình trạng chuyển giá, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20, trong đó có quy định khống chế chi phí lãi vay không quá 20% mới được khấu trừ thuế thu nhập DN.