TV& VIDEO

chống khủng bố

Australia - ASEAN hợp tác chống khủng bố

Australia - ASEAN hợp tác chống khủng bố

VTV.vn - Hôm nay (17/3), Australia và 10 nước ASEAN đã ký Biên bản ghi nhớ "Tăng cường hợp tác chống khủng bố quốc tế".