TV& VIDEO

chống khủng bố

Facebook nỗ lực chống tuyên truyền khủng bố

Facebook nỗ lực chống tuyên truyền khủng bố

VTV.vn - Mạng xã hội Facebook đã có cuộc đàm phán với các cơ quan cảnh sát châu Âu nhằm thảo luận biện pháp ngăn chặn và loại bỏ những thông điệp kích động khủng bố.