chống ung thư

Trung Quốc xây dựng thư viện soi chiếu enzyme lớn nhất thế giới

Trung Quốc xây dựng thư viện soi chiếu enzyme lớn nhất thế giới

VTV.vn - Trung Quốc đã xây dựng thư viện soi chiếu enzyme lớn nhất thế giới liên quan đến ung thư.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive