TV& VIDEO

chủ dự án

Những kỳ vọng ở "Thung lũng Silicon" Việt Nam

Những kỳ vọng ở "Thung lũng Silicon" Việt Nam

VTV.vn - Chủ dự án "Thung lũng Silicon" Việt Nam kỳ vọng sẽ là người lập quỹ đầu tư mạo hiểm, là mắt xích kết nối các nhà đầu tư với hệ thống các trường đại học, viện nghiên cứu.