TV& VIDEO

chủ dự án

Đà Nẵng: Tháo dỡ các hạng mục trái phép dự án The Song

Đà Nẵng: Tháo dỡ các hạng mục trái phép dự án The Song

VTV.vn - Chủ dự án The Song (Đà Nẵng) đã thực hiện tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép và phần cơi nới lấn chiếm để hoàn trả lại hiện trạng đúng quy định.