TV& VIDEO

chủ nghĩa anh hùng

Cuba luôn là biểu tượng của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Cuba luôn là biểu tượng của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng

VTV.vn - Đối với nhân dân Việt Nam, Cuba luôn là biểu tượng của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần đoàn kết quốc tế.