TV& VIDEO

Chủ quyền dân tộc

Bữa trưa vui vẻ số đặc biệt "Biển Việt Nam - Sóng Việt Nam" (12h, VTV6)

Bữa trưa vui vẻ số đặc biệt "Biển Việt Nam - Sóng Việt Nam" (12h, VTV6)

VTV.vn - Chương trình Bữa trưa vui vẻ số đặc biệt mang tên "Biển Việt Nam - Sóng Việt Nam" sẽ được THTT tại trường quay ngoài trời Đài THVN lúc 12h hôm nay (3/8) trên kênh VTV6.