TV& VIDEO

chủ sử dụng lao động

Người đi lao động tại Thái Lan sẽ không phải trả tiền môi giới

Người đi lao động tại Thái Lan sẽ không phải trả tiền môi giới

VTV.vn - Lao động Việt Nam đi làm việc tại Thái Lan sẽ không phải trả tiền môi giới mà khoản tiền này được chủ sử dụng lao động Thái Lan chi trả.