TV& VIDEO

chủ tịch hạ viện

Mỹ khởi động năm bầu cử giữa nhiệm kỳ

Mỹ khởi động năm bầu cử giữa nhiệm kỳ

VTV.vn - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ sẽ diễn ra vào cuối năm nay.