TV& VIDEO

chứa chất gây ung thư

Tìm thấy chất gây ung thư trong nước máy, 218 triệu người Mỹ bị ảnh hưởng

Tìm thấy chất gây ung thư trong nước máy, 218 triệu người Mỹ bị ảnh hưởng

VTV.vn - Nguồn nước máy mà 218 triệu người dân Mỹ đang sử dụng, hiện có thể chứa chất gây ung thư.