TV& VIDEO

Chùa Phúc Lâm

Hà Nội: Chùa Phúc Lâm 500 tuổi đứng trước nguy cơ đổ sập

Hà Nội: Chùa Phúc Lâm 500 tuổi đứng trước nguy cơ đổ sập

VTV.vn - Chùa Phúc Lâm thuộc xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội hơn 500 năm tuổi đang đứng trước nguy cơ bị đổ sập,