TV& VIDEO

chuỗi sản xuất toàn cầu

Việt Nam ở đâu trong chuỗi sản xuất toàn cầu?

Việt Nam ở đâu trong chuỗi sản xuất toàn cầu?

VTV.vn - Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện nay, Việt Nam vẫn đang ở "vị trí đáy" của chuỗi giá trị toàn cầu, do chỉ thực hiện được những khâu mang lại "giá trị gia tăng" thấp.