TV& VIDEO

chuỗi siêu thị

Chuỗi siêu thị thực phẩm của Amazon rơi vào khủng hoảng nguồn cung

Chuỗi siêu thị thực phẩm của Amazon rơi vào khủng hoảng nguồn cung

VTV.vn - Chuỗi siêu thị thực phẩm Whole Foods - chi nhánh của Amazon bất ngờ cho biết đang rơi vào khủng hoảng về nguồn cung hàng hóa.