TV& VIDEO

chương trình khởi nghiệp

Khởi động chương trình khởi nghiệp thông minh

Khởi động chương trình khởi nghiệp thông minh

VTV.vn - Các nhóm khởi nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội được huấn luyện, tư vấn và chia sẻ từ các lãnh đạo cấp cao và những chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới.