TV& VIDEO

chuyên gia y tế

Người chuyển giới nữ có thể mang thai

Người chuyển giới nữ có thể mang thai

VTV.vn - Đây là tuyên bố được các chuyên gia y tế hàng đầu thế giới đưa ra.