TV& VIDEO

chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ

Những chia sẻ thân tình của Tổng thống Barack Obama về đất nước và con người Việt Nam

Những chia sẻ thân tình của Tổng thống Barack Obama về đất nước và con người Việt Nam

VTV.vn - Trong bài phát biểu dài gần 30 phút, Tổng thống Mỹ đã chia sẻ vô cùng thân tình, gần gũi về đất nước, con người Việt Nam và những gắn kết trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.