TV& VIDEO

cổ phiếu

2018 Đầu tư gì: Cổ phiếu ngành nào hấp dẫn nhất?

2018 Đầu tư gì: Cổ phiếu ngành nào hấp dẫn nhất?

VTV.vn - Theo các chuyên gia, vẫn còn dư địa để nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng trong năm 2018, nhưng cơ hội để nhóm ngành chưa tăng nhiều như sản xuất, tiêu dùng sẽ rộng mở hơn.