TV& VIDEO

cơ quan thú y

TP.HCM vỡ trận khi "siết" kiểm tra vòng truy xuất heo vào chợ đầu mối

TP.HCM vỡ trận khi "siết" kiểm tra vòng truy xuất heo vào chợ đầu mối

VTV.vn - Quy định thịt heo trước khi đưa ra chợ sỉ phải đeo vòng truy xuất một lần nữa lại bị vỡ trận.