cơ quan thú y

Thừa Thiên Huế: Khan hiếm nguồn tôm giống tại chỗ

Thừa Thiên Huế: Khan hiếm nguồn tôm giống tại chỗ

VTV.vn - Là yếu tố quyết định thành công trong mỗi vụ nuôi, song nguồn tôm giống tại chỗ Thừa Thiên Huế chỉ đáp ứng chừng 10% diện tích nuôi, còn lại phải nhập từ các tỉnh khác.