TV& VIDEO

cơ sở dữ liệu

Hôm nay (1/4), Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội bắt đầu hoạt động

Hôm nay (1/4), Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội bắt đầu hoạt động

VTV.vn - Từ hôm nay (1/4), Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội sẽ chính thức đi vào hoạt động nhằm tạo điều kiện trong việc tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai.