cơ sở giết mổ gia súc

Bình Định di dời các cơ sở giết mổ gia cầm nhỏ lẻ

Bình Định di dời các cơ sở giết mổ gia cầm nhỏ lẻ

VTV.vn - Nhằm thực hiện triệt để việc di dời các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tới các khu giết mổ tập trung, Bình Định đã đầu tư gần 40 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ nhỏ lẻ.