TV& VIDEO

cơ sở giết mổ

Phát hiện thêm lô lợn bị tiêm thuốc an thần ở lò Hòa Phú, TP.HCM

Phát hiện thêm lô lợn bị tiêm thuốc an thần ở lò Hòa Phú, TP.HCM

VTV.vn - TP.HCM tiếp tục phát hiện thêm lô lợn bị tiêm thuốc an thần ở lò Hòa Phú, huyện Củ Chi.