TV& VIDEO

Công an Việt Nam

Tiền giả xuất hiện tại Việt Nam bằng con đường nào?

Tiền giả xuất hiện tại Việt Nam bằng con đường nào?

VTV.vn - Tiền giả được rao bán công khai trên các trang mạng Internet. Vậy, tiền giả ở đâu nhiều đến như vậy và tiền giả được xuất hiện trên thị trường Việt Nam bằng con đường nào?