Cộng đồng kinh tế Asean

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ ổn định

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ ổn định

VTV.vn -Ngày 12/4, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương qua truyền hình có kết nối với Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội.