TV& VIDEO

Cộng đồng kinh tế Asean

Singapore ưu tiên mục tiêu tăng cường hội nhập ASEAN

Singapore ưu tiên mục tiêu tăng cường hội nhập ASEAN

VTV.vn - Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan khẳng định, mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Singapore là thúc đẩy hội nhập ASEAN.