TV& VIDEO

Cộng đồng kinh tế Asean

Con đường hội nhập của mía đường đang rộng mở

Con đường hội nhập của mía đường đang rộng mở

VTV.vn - Cùng với sự mở ra của cộng đồng kinh tế ASEAN, của nhiều hiệp định thương mại tự do sẽ là động lực cho việc nhìn nhận lại, thay đổi cách sản xuất để làm giàu từ cây mía.