TV& VIDEO

cộng đồng kinh tế

Khai mạc Hội chợ Trung Quốc – ASEAN

Khai mạc Hội chợ Trung Quốc – ASEAN

VTV.vn - Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc – ASEAN đã được khai mạc sáng 12/9.