TV& VIDEO

cộng đồng kinh tế

Họp trù bị Hội nghị Cấp cao ASEAN 31

Họp trù bị Hội nghị Cấp cao ASEAN 31

VTV.vn - Tại Philippines đang diễn ra những cuộc họp cuối cùng nhằm chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31 và các hội nghị liên quan diễn ra tại Thủ đô Manila.