TV& VIDEO

công nghệ tài chính

Data technology là ngành khát nhân sự trong 3 năm tới

Data technology là ngành khát nhân sự trong 3 năm tới

VTV.vn - Trong 3 năm tới, công nghệ dữ liệu sẽ là ngành phát triển mạnh và nhân sự làm trong ngành này là đối tượng được nhiều công ty săn đón.