TV& VIDEO

công nghệ tài chính

Thanh toán di động tại Việt Nam: Người dùng bối rối vì quá nhiều!

Thanh toán di động tại Việt Nam: Người dùng bối rối vì quá nhiều!

VTV.vn - "Bối rối" là từ được báo Đầu tư chọn trong tiêu đề bài báo sáng 8/11 khi đề cập tới câu chuyện thanh toán di động tại Việt Nam.