TV& VIDEO

công nghệ thông tin

Phát hành Sách trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam

Phát hành Sách trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam

VTV.vn - Chiều 19/9, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ công bố Phát hành Sách trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2017.