TV& VIDEO

công nghệ vật liệu

Tiềm năng phát triển vật liệu mới ở Việt Nam

Tiềm năng phát triển vật liệu mới ở Việt Nam

VTV.vn - Việt Nam đã bắt đầu tập trung ứng dụng vật liệu mới trong những ngành như: xây dựng, giao thông, y tế, viễn thông - công nghệ thông tin…