TV& VIDEO

công nhân trở lại làm việc

Miền Bắc: Tỷ lệ công nhân trở lại làm việc sau Tết thấp do lễ hội

Miền Bắc: Tỷ lệ công nhân trở lại làm việc sau Tết thấp do lễ hội

(VTV.vn) - Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tại miền Bắc tỷ lệ lao động trở lại làm việc còn thưa thớt do nhiều công nhân xin nghỉ để đi lễ hội cầu may đầu năm.