TV& VIDEO

công tác tuyển sinh

Đối tượng nào được tuyển thẳng vào các trường quân đội năm 2018?

Đối tượng nào được tuyển thẳng vào các trường quân đội năm 2018?

VTV.vn - Các trường quân đội chỉ tuyển thẳng học sinh giỏi, ưu tiên xét tuyển không quá 5% và chỉ tiêu tuyển thẳng thí sinh diện 30a không quá 3% tổng chỉ tiêu.