Công tác xây dựng Đảng

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Lào về công tác cán bộ

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Lào về công tác cán bộ

VTV.vn - Đây là một trong các nội dung hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong thời gian tới.