TV& VIDEO

công trình kiến trúc

VTVTrip: Dấu ấn phố Hiến xưa ở Hưng Yên

VTVTrip: Dấu ấn phố Hiến xưa ở Hưng Yên

VTV.vn - Vào thế kỷ 16-17, phố Hiến là một đô thị cổ rất sầm uất và phồn thịnh, chỉ đứng sau kinh đô Thăng Long.