TV& VIDEO

công trình

Đà Nẵng công khai thông tin về các dự án ảnh hưởng dân sinh

Đà Nẵng công khai thông tin về các dự án ảnh hưởng dân sinh

VTV.vn - Quyết định mới quy định rõ việc công khai các dự án nhạy cảm nhằm nâng cao tính minh bạch, cung cấp thông tin dự án kịp thời đến cộng đồng dân cư, nhà thầu, nhà đầu tư.