Công ty niêm yết

HOSE: 71 Công ty niêm yết không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

HOSE: 71 Công ty niêm yết không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

VTV.vn - Có tới 71 trong tổng số 339 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM không đủ điều kiện giao dịch kỹ quỹ theo danh sách mới nhất vừa được HSX công bố.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive