TV& VIDEO

công ty vận tải

Hút hồn nghệ thuật trên xe tải

Hút hồn nghệ thuật trên xe tải

VTV.vn - Dự án "Truck Art" - Nghệ thuật trên xe tải mong muốn đem nghệ thuật đến gần mọi người hơn nữa.