TV& VIDEO

công ty vận tải

Phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu có làm khó cho Uber?

Phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu có làm khó cho Uber?

VTV.vn - Việc Tòa án Công lý châu Âu ra phán quyết Uber là một công ty vận tải thông thường thay vì là một ứng dụng công nghệ liệu có làm khó cho công ty này?